You are currently viewing Jak wykorzystać telefony i tablety w edukacji

Jak wykorzystać telefony i tablety w edukacji

W dobie cyfrowej transformacji telefon i tablet w edukacji jest już nie tylko narzędziem komunikacji. To również wsparcie nauczycieli w procesie dydaktycznym. Urządzenia te z powodzeniem można wykorzystać na przykład na przedmiotach przyrodniczych. Telefony i tablety otwierają przed uczniami drzwi do fascynującego świata eksperymentów, obserwacji i odkryć. Dlaczego warto wprowadzić urządzenia mobilne do nauczania przedmiotów przyrodniczych? Odpowiedź znajduje się w potencjale, jaki oferują współczesne technologie. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę dane z raportu “Nastolatki 3.0”. Zaledwie 12,6% badanych uczniów deklaruje, że w niewielkim stopniu korzysta się w szkołach z urządzeń mobilnych jako pomocy naukowych podczas niektórych lekcji. Może czas to zmienić?

Telefon i tablet w edukacji – interaktywne i angażujące metody nauki

Użycie aplikacji takich jak: Google, Merlin Bird, iNaturalist, czy Arduino Science Journal pozwala na bardziej interaktywne doświadczanie nauki. Uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Wykorzystując mikrofon, kamery, czy wbudowane w urządzenia mobilne czujniki możemy prowadzić ciekawe eksperymenty naukowe. Badanie ruchu obrotowego czy pomiar intensywności światła, nie tylko ułatwia zrozumienie abstrakcyjnych pojęć, ale także zwiększa motywację uczniów do nauki.

Rozwijanie umiejętności przyszłości

Praca z aplikacjami edukacyjnymi na urządzeniach mobilnych pomaga rozwijać u uczniów kluczowe umiejętności XXI wieku. Krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność, praca zespołowa oraz kompetencje cyfrowe, to niezbędne umiejętności przyszłości. Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie przygotowuje młode pokolenia do życia i pracy w świecie ciągłej zmiany.

telefon i tablet w edukacji - doświadczenie

Dostępność i elastyczność

Urządzenia mobilne umożliwiają przeprowadzanie eksperymentów i obserwacji nie tylko w murach szkolnych, ale także poza nimi. To otwiera przed nauczycielami i uczniami nowe możliwości – nauka może odbywać się wszędzie: w parku, ogrodzie czy podczas wycieczki szkolnej. Dzięki temu przedmioty przyrodnicze mogą być nauczane w sposób bardziej praktyczny i związany z rzeczywistym doświadczaniem natury.

telefon i tablet w edukacji - badanie
Procedura badania intensywaności fotosyntezy w zależności od ilości światła

Telefon i tablet w edukacji – personalizacja procesu nauczania

Korzystanie z urządzeń mobilnych i aplikacji edukacyjnych umożliwia nauczycielom dostosowanie tempa i treści nauczania. Personalizacja procesu nauczania sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału przez uczniów. To pozwala na szybsze zauważenie i wsparcie w obszarach, w których mogą oni mieć trudności.

Lista polecanych aplikacji do prowadzenia badań, obserwacji i włączania ciekawości

  1. Google – Aplikacja, która pozwala identyfikować i wyszukiwać obiekty, tłumaczyć teksty z książek, broszur, czy tabliczek informacyjnych. Pobierz wersję na iOS lub na Androida.
  2. Arduino Science Jurnal – Aplikacja, która pozwala prowadzić badania dzięki czujnikom wbudowanym w telefon i tworzyć z nich dziennik naukowca. Pobierz wersję na iOS lub na Androida.
  3. iNaturalist – Aplikacja ta pozwala na identyfikację roślin, zwierząt oraz innych gatunków dzięki współpracy społeczności naukowców. Uczniowie mogą robić zdjęcia obserwowanych organizmów i otrzymywać informacje o nich. Pobierz wersję na iOS lub na Androida.
  4. Google Earth – Umożliwia wirtualne podróże po całym świecie. Nauczyciele mogą korzystać z tej aplikacji, by pokazywać uczniom różnorodne ekosystemy, formacje geologiczne czy konsekwencje zmian klimatycznych. Pobierz wersję na iOS lub na Androida.
  5. Seek by iNaturalist – Uproszczona wersja iNaturalist, zaprojektowana specjalnie dla dzieci i rodzin. Umożliwia identyfikację roślin i zwierząt, oferując zabawny i interaktywny sposób na naukę o przyrodzie. Zbieraj odznaki i bierz udział w wyzwaniach. Pobierz wersję na iOS lub na Androida.
  6. Merlin Bird ID – Aplikacja służąca do identyfikacji ptaków, które widzisz lub słyszysz. Interaktywny przewodnik po ptakach ze zdjęciami, dźwiękami, mapami i innymi rzeczami do odkrycia. Aplikacja może być użyteczna podczas lekcji przyrody, biologii lub wycieczek przyrodniczych. Pobierz wersję na iOS lub na Androida.
  7. Star Walk – Aplikacja do astronomii, która pozwala użytkownikom kierować swoje urządzenia na nocne niebo i identyfikować gwiazdy, planety oraz konstelacje. To świetny sposób na wprowadzenie uczniów w świat astronomii. Pobierz wersję na iOS lub na Androida.
telefon i tablet w edukacji - biblioteka aplikacji edukacyjnych
biblioteka aplikacji edukacyjnych

Poznaj projekt “Szkoła z technologią”

Edukacja przyszłości nie polega na prostym zastępowaniu książek czy zeszytów ekranami. To raczej rozszerzanie form uczenia o możliwości rozwijającej się technologii. Do wypracowania modelu takiego rozszerzenia chcą dążyć organizatorzy projektu „Szkoła z technologią”, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z firmą Samsung. Urządzenia mobilne to dla dzisiejszych uczniów naturalne środowisko. Jeśli umożliwiają samodzielne doświadczanie i eksperymentowanie, warto to wykorzystać w edukacji. Zostanie opracowany zestaw edukacyjny wykorzystujący potencjał urządzeń mobilnych w uczeniu się i nauczaniu. W projekcie powstaną gotowe scenariusze zajęć i materiały metodyczne. Wszystko przygotowane z myślą by pomysły były osadzone w realiach szkolnej codzienności.

Nauczycielu zgłoś się do konkursu i walcz o CENNE NAGRODY

Organizatorzy projektu “Szkoła z technologią” zachęcają nauczycieli klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji przedstawiającej pomysł na wymarzoną lekcję z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tabletów bądź smartfonów) wraz z krótkim opisem. Prezentacja może mieć formę np. krótkiego filmu, grafiki, plakatu, kolażu, prezentacji multimedialnej czy animacji.

Są też nagrody. Zaproszenie do udziału w prototypowaniu nowego zestawu edukacyjnego, wykorzystującego urządzenia mobilne. Dołączając do projektu, będą mogli ramię w ramię z ekspertami uczestniczyć w procesie twórczym, mającym na celu zmianę sposobu, w jaki nauczyciele i uczniowie korzystają obecnie z technologii w procesie nauczania i uczenia się. Będzie to doskonała okazja do rozwoju osobistego i zawodowego w dziedzinie edukacji i technologii (poszerzenie umiejętności, zdobycie nowych doświadczeń, nawiązanie cennych kontaktów zawodowych). Udział w 4-dniowych warsztatach z prototypownia (tzw. hackathonie) w Centrum Nauki Kopernik. Nagrody rzeczowe od firmy Samsung, dla 10 laureatów – zestaw składający się z telefonu Samsung Galaxy S23 FE o wartości 3199 zł oraz tabletu Samsung Galaxy Tab S9 FE o wartości 2769 zł.


Podsumowanie

Wprowadzenie urządzeń mobilnych do edukacji na przedmiotach przyrodniczych oferuje szerokie spektrum możliwości, które wykraczają poza tradycyjne metody nauczania. Pozwala na bardziej angażującą, interaktywną i spersonalizowaną naukę, przygotowując uczniów do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie wiedzy. Warto rozważyć integrację technologii mobilnych z codziennymi praktykami dydaktycznymi. Wierzę, że to jedna z metod rozbudzania ciekawości i pasji do nauki o otaczającym nas świecie.


Wpis powstał w ramach płatnej współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Dzięki takim wspólnym działaniom mogę rozwijać i udoskonalać projekt Akademii Pana Belfra.
Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz na kontakt@akademiapanabelfra.pl i zobaczymy, co dobrego i edukacyjnego możemy razem zrobić.